Samson van Jessiden

 

Hij is op 20 juni 2012 overleden en is 17 jaar geworden.